Na tej stronie...Jak tworzyć aplikacje w Power Poincie?góra

Najprostszym sposobem na tworzenie własnej aplikacji w PowerPoincie jest utworzenie dodatku aplikacji PowerPoint.
Dlaczego?
PowerPoint w swoich prezentacjach nie ma żadnych wewnętrznych mechanizmów pozwalających uruchomić jakikolwiek makro w momencie otwierania prezentacji. A przecież, większość zadań związanych z ustawianiem aplikacji do własnych potrzeb odbywa się w procedurach typu:
- Workbook_Open() lub Auto_Open() /MS Excel/,
- Document_Open() lub AutoOpen() /MS Word/,
- AutoExec() /MS Access - dotyczy makra o takiej nazwie, a nie procedury/,
i dotyczy tworzenia własnych pasków narzędziowych i menu oraz wielu innych spraw.
Jedynym sposobem na to, żeby procedura uruchomiła się przy otwarciu, to utworzenie dodatku i wpisanie w dowolnym module procedury:
Procedure Auto_Open() Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie umieszczać kod w plikach *.ppt (prezentacji), a nie *.ppa (dodatku)...

Istotne zmiany w aplikacji...góra

MS PowerPoint na pierwszy rzut oka nie został mocno zmieniony... Ale to pozory.
W rzeczywistości, dla programisty, zaszły wielkie zmiany...
Wiele obiektów i funkcji dołożono już w PowerPoincie 2002/XP, ale największy rozwój widać po PowerPoincie 2003. Są tu między innymi: - funkcje do przesuwania slajdów /MoveTo()/, a wcześniej trzeba było to realizować za pomocą metod wytnij /Cut()/, wklej /Paste()/
- funkcje do wstawiania tabeli wprost, a nie przez pliki Worda, czy Excela,
- i wiele innych...Jak tworzyć dodatki?góra

Tworzenie dodatku polega na tym, że tworzysz pustą prezentację, umieszczasz odpowiedni kod w modułach, modułach klas i modułach formularzy. Następnie, w oknie projektowania kodu, uruchamiasz polecenie Debug->Compile... i zapisujesz zamiany w pliku źródłowym. Dalej przechodzisz do okna głównego aplikacji (z pustą prezentacją) i poprzez menu Plik->Zapisz jako... zapisujesz plik jako dodatek programu PPoint we wskazanej przez CIebie lokalizacji.
Klika uwag
- NIE USUWAJ PLIKU ŹRÓDŁOWEGO, bo nie będziesz miał możliwości dokonania zmian w projektowanej przez Ciebie aplikacji,
- MS PowerPoint ładować dodatki może w dwojaki sposób:
   - ręcznie (poprzez menu Narzędzia->Dodatki...),
   - automatycznie (poprzez umieszczenie w kodzie proceduty Auto_Open()),
- To samo dotyczy usuwania dodatków z kolekcji dodatków załadowanych.
- MS PowerPoint przeszukuje katalog AddIn umieszczony najczęściej w katalogu C:\Program Files\Microsoft Office\Office\ (dla Office 97) lub C:\Documents and Settings\UŻYTKOWNIK\Dane aplikacji\Microsoft\ (dla nowszych wersji i środowiska Windows z zarejestrowanymi wieloma użytkownikami).


Różne przykładygóra

Przykład pobierania numeru indeksu
W zależności od wywołania zwraca:
- nr pierwszego indeksu
- nr bieżącego indeksu
- nr ostatniego indeksuPozdrawiam
Maciej Łoś